تزریق چربی به دست

>>> تاریخ انشتار پست :1400/9/7

پیوند چربی با موفقیت برای جراحی های ترمیمی و زیبایی سینه، صورت و سایر قسمت های بدن مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله، پروتکل خود را برای پیوند چربی دست و بیش از یک دهه تجربه بالینی ارائه می دهیم.


مواد و روش ها

بافت چربی از پهلوها، ناحیه اطراف ناف یا قسمت داخلی ران یا زانو به دست می آید. هیچ دستگاه سانتریفیوژی برای جلوگیری از آسیب چربی استفاده نمی شود. پس از تخلیه، چربی با استفاده از کانولا از مچ و نه از انگشتان به پشت دست تزریق می شود. چربی به آرامی در بالای فاسیای عمقی پشتی توزیع می شود تا از سوراخ شدن عروق جلوگیری شود.


نتایج

روش پیشنهادی برای 65 بیمار اعمال شد. مقدار چربی تزریق شده بین 10 تا 30 سانتی متر مکعب بود. هیچ واکنش آلرژیک مشاهده نشد. پیشرفت هر بیمار حداقل به مدت 12 ماه پیگیری شد. در طی این مدت، تغییرات کانتور و اثرات روش(های) روی پوست مورد بررسی قرار گرفت. 56 بیمار (84%) از نتایج در طول دوره مشاهده راضی بودند، 7 بیمار (12%) تا حدودی راضی بودند و برای رسیدن به رضایت کامل به یک روش پیوند چربی دیگر نیاز داشتند و 2 بیمار (4%) از نتایج ناراضی بودند. نتایج. سه مورد تورم موقت دست ها به طور طبیعی برطرف شد. هیچ عارضه طولانی مدتی مشاهده نشد.


نتیجه گیری

این مطالعه بیش از یک دهه تجربه عملی را در استفاده از پیوندهای چربی در دست ها پوشش می دهد. این روش در تغییر شکل و جوانسازی دست موثر است زیرا پس از یک سال پیگیری نتایج طولانی مدت را نشان می دهد.


کلمات کلیدی: پیوند چربی، لیپوفیلینگ دست، تغییر شکل دست، جوانسازی دست

قابل اعتماد و متخصص:

معرفی